منابع الکترونیکی مشترک وزارت بهداشت

اطلاعیه های مهم
 
  •  
  •  
  • بنابر اعلام معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت... دسترسی به پایگاه بانک اطلاعاتی Ulrich که  دربرگیرنده اطلاعات بیش از 300،000 عنوان نشریه ادواری، مجلات علمی، پژوهشی و نیز روزنامه‌های جهان است در آدرس http://ulrichsweb.serialssolutions.com برقرار گردیده است. اطلاعات پایگاه مذکور شامل عنوان مجله، ISSN، موضوع مجله، آدرس اینترنتی و پستی مجله، وضعیت و تناوب انتشار، کشور محل انتشار، قیمت و بانک‌های اطلاعاتی نمایه‌کننده مجله مربوطه است

 
 

 


منابع الکترونیکی رایگان

 
   
 
 
لیست منابع الکترونیکی 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trial E-Book  Atlases E-Journal Databases Databases
   
     
       

 

 
 
 منابع الکترونیکی فارسی (Full text)
 

 

 اطلاعات  کتابشناختی و لینک دسترسی به متن کامل

 

 اطلاعات معتبر چند رسانه ای

 

 منابع الکترونیکی انگلیسی (Full text)
 
 
 
 
 

 
 

گروه دورانV6.0.9.0