آیین نامه امانت:

  استفاده كنندگان از امكانات كتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین عبارتند از:
  اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوین
  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوین در سطوح مختلف
  كليه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي قزوین اعم از نيروهاي رسمي ، پيماني ، قراردادي و طرحی
  کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که معرفی نامه ای معتبر به همراه داشته باشند.
   

  ضوابط  کتابخانه مرکزی:   
  تعدادکتب قابل امانت برای اعضای محترم هیات علمی دانشگاه 6 عنوان و برای دانشجویان مقاطع دکترای عمومی و تحصیلات تکمیلی 5 عنوان و دانشجویان سایر مقاطع 3 عنوان کتاب خواهد بود.
  مدت امانت کتب برای اساتید محترم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی 30 روز و برای سایر اعضا 15 روز خواهدبود. هر کتاب در صورت عدم رزرو توسط سایر اعضا یک بار قابلیت تمدید خواهد داشت.
  مواد دیداری شنیداری، پایان نامه های تحصیلی و طرح های تحقیقاتی که استفاده روزمره و یا در محل دارند، به اساتید محترم  قابل امانت دهی می باشند اما نسخه الکترونیکی آنها به دانشجویان مقاطع دکترای عمومی و تحصیلات تکمیلی به مدت 3 روز امانت داده می شوند. سایر اعضای کتابخانه طبق آیین نامه دسترسی می توانند با همراه داشتن معرفی نامه از معاون پژوهشی واحد مربوطه از این منابع استفاده کنند.
  نشریات ادواری امانت داده نمی شوند ولی کپی یا انسخه الکترونیکی مقالات درخواستی در اختیار متقاضی قرار خواهد شد.
  به منظور سهولت کار، الزامی است، اعضا پس از جستجوی منابع در نرم افزار جامع کتابخانه ای، محل نگهداری کتاب مورد نظر را تعیین نموده و در صورت ارائه کارت کتابخانه مرکزی و موافقت مسئول کتابخانه مقصد، منبع در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.
  امانت کتاب برای اعضا در قبال ارائه کارت عضویت انجام می گیرد.
  امانت کتاب با کارت عضویت سایر اعضا امکان پذیر نمی باشد.
  کتابهای مرجع، اطلس ها و کتابهای کمیاب تنها در بخش مرجع قابل دسترسی و مطالعه می باشند.
  امانت گیرنده باید از عهده خساراتی که بر کتاب وارد می شود بر آید.
  در صورت مفقود شدن باید مانند آن کتاب تهیه و به  کتابخانه بر گردانده شود.
  در صورت دیر کرد بر اساس ضوابط کتابخانه مرکزی،برای هر منبع در هر روز 500 ریال جریمه نقدی دریافت می گردد.
  از آوردن وسایل غیر ضروری به داخل کتابخانه خودداری شود.
  رعایت نظم، نظافت، حفظ سکوت و آرامش در کتابخانه و سالن های مطالعه ضروری است و در صورت مشاهده تخلف با متخلفین برخورد انضباطی خواهد شد.
   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0