در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، فهرست‌نویسی به فرآیندی گفته می‌شود که برای آماده‌سازی یک کتاب، یایک مجموعه مکتوب، یا چندرسانه‌ای  انجام می‌شود تا دستیابی سریع  و صحیح به آن کتاب یا مجموعه میسر شود هدف اصلی  فهرست‌نویسی،  برقراری نظمی است که به کمک آن هم کتابدار و هم مراجعه کننده بتوانند به  سهولت و صحت،کتاب  مورد  نیاز خود را  از میان کتابهای موجود در کتابخانه بیابند البته در اغلب کتابخانه‌ها، سعی می‌شود کتابهای هم موضوع در  کنار  یکدیگر قرارگیرند به هر یک از موارد اطلاعاتی  که برای توصیف کتاب‌شناختی مشخصات یک  کتاب  ذکر می‌شود یک شناسه می ‌گویند. فهرست‌نویس‌ها توصیفات لازم در شناسه‌ها را می‌نویسند.افزون برشناسه‌نویسی معمولاً ‌امور رده‌بندی و تعیین موضوع نیز بر عهده فهرست‌نویس است درکتابخانه ملی ایران برای  هر کتاب یک فهرست‌نویسی پیش از انتشار صورت می‌گیرد که به اختصار فیپا نامیده می‌شود
فهرست نویسی در حقیقت تلاش در جهت ایجاد برگه ای است که مراجعان را به منابع مورد نظر خود برسانند برگه فهرست کتاب در واقع حکم شناسنامه کتاب را دارد.که این شناسنامه می بایستی در سراسر جهان به یک شکل  تهیه شود .به عبارتی دارای استانداردبین المللی است.

   فهرست نویسی دارای مراحل ذیل است:
فهرست نویسی توصیفی
فهرست نویسی تحلیلی
            فهرست نویسی توصیفی باید مطابق با قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن انجام گیرد.وشامل سرشناسه (نام پدید آور اثر  یا در مواردی خاص که پدیدآاثرمشخص نیست عنوان اثر)میباشد (عنوان کامل اثر)،(نوبت ویرایش)،(نوع ماده "کتاب،CDوسایر شکل های منابع کتابخانه ای)، (تعداد صفحه یا تعداد جلد)،(وضعیت تصویر)
 فهرست نویسی تحلیلی موضوع مواد (کتاب،و منابع غیر کتابی)مطابق با سر عنوانهای موضوعی فارسی (برای کتابهای فارسی) یا سرعنوانهای موضوعی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا MESHبرای کتابهای لاتین  تعیین میشود و در بخش تحلیلی کارت شناسه کتاب آورده میشود

 

شماره رده بندی :
این شماره که نشانگر مکان تعیین کتاب در قفسه کتابخانه و حاوی اطلاعاتی نظیر سال انتشار و شماره نسخه و جلدو موضوع کتاب میباشد در گوشه بالای سمت راست کارت شناسه آورده میشود  که برای دسترسی به کتاب مورد نظر جستجوی این شماره و ارایه آن  به کتابدار بخش امانت الزامی میباشد.

در این بخش فهرست نویسی به دو بخش فارسی و لاتین تقسیم شده است و بر عهده سرکار خانم قربانی  با پست کتابدار است که با آموزشهای آکادمیک در این  زمینه بسیار متبحر و دارای اطلاعات بروز  می باشند. تجربیات و تسلط این همکاران باعث گردیده  که کتابخانه دانشکده پزشکی دقیقا منطبق بر استاندارد های جهانی  کتابخانه های دانشگاهی باشد .


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0