نام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

  سمت: رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مسئول کتابخانه دیجیتال دانشگاه

  مدرک تحصیلی: دکترا

  رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

  شماره تماس داخلی و مستقیم:  2665 - 33357039

    شرح وظایف

   

   

  نام و نام خانوادگی: ساره جلالی

  سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر( نرم افزار) - مدیریت فناوری اطلاعات ( منابع اطلاعاتی )

  شماره تماس داخلی و مستقیم:  2688 - 33357039

    شرح وظایف

   

  نام و نام خانوادگی: مریم اکبری

  سمت: کارشناس کتابخانه

  مدرک تحصیلی: کارشناسی 

  رشته تحصیلی: کتابداری در رشته پزشکی

  شماره تماس داخلی و مستقیم:  2653 - 33357039

    شرح وظایف


  گروه دورانV6.0.9.0