نام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

  سمت: رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مسئول کتابخانه دیجیتال دانشگاه

  مدرک تحصیلی: دکترا

  رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

  شماره تماس داخلی و مستقیم:  2665 - 33357039

    شرح وظایف

   

   

  نام و نام خانوادگی: آی سا ملکی نادنیلوئی

  سمت: رابط کتابخانه

  مدرک تحصیلی: کارشناسی 

  رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

  شماره تماس داخلی و مستقیم:  2654- 33357039

    شرح وظایف


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0