scopus-.jpg


کارکرد پایگاه استنادی Scopus ،مشابه تامسون رویترز می باشد.  از آنجایی که برخی از مجلات ممکن است در هر دو پایگاه نمایه شده باشد، رتبه  بندی های اعلام شده ازسوی این دو پایگاه می تواند بسته به تعداد کل مجلاتی که در هریک از آنها نمایه شده و مجلات مشترک تا حدی متفاوت باشد. پایگاه استنادی Scimago با بهره گیری از داده های پایگاه اسکوپوس، تحلیل های علم سنجی انجام داده و اطلاعاتی راجع به جایگاه هر کشور و تأثیر آن در توسعه دانش جهان را به صورت رایگان در اختیار عموم میگذارد. این پایگاه علاوه بر رتبه بندی کشورها از نظر مقالات و ارجاعات، دو بخش دیگر نیز دارد که مراکز تحقیقاتی  و مجلات علمی پژوهشی را رتبه بندی می کند . پارامترهای رتبه بندی به طور مستقیم و غیرمستقیم به تعداد و کیفیت مقالات ارائه شده وابسته بوده و شامل مواردی از قبیل تعداد مقالات علمی، همکاری های بین المللی، مقالات با کیفیت بالا  و مقایسه تأثیر علمی مقالات چاپ شده از یک دانشگاه در مجلات  با تأثیر مقالات دانشگاههای دیگر در همان زمینه تحقیقاتی میباشد. پایگاه Scimago  مجلات را براساس شاخص به نام (  (SJR رتبه بندی میکند. این شاخص نسبت ارجاعات به مقاله های یک مجله در یک سال خاص در مقایسه با مقالات چاپ شده در سه سال گذشته آن مجله را اندازه گیری مینماید. 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0