• ساعت : ۵:۲۹:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ 
  • کد خبر : ۲۸۱۸
برنامه كارگاه های مجازی مدیریت اطلاع رسانی پزشكی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشكی قزوین در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰

جهت ثبت نام، ورود به کارگاه و دریافت گواهی کارگاه ها به سامانه کارگاه ها و رویداد های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین به آدرس: https://vc.qums.ac.ir مراجعه فرمایید. ضمنا محتوای آموزشی این کارگاه ها پس از برگزاری از وب سایت کتابخانه الکترونیک به آدرس: https://diglib.qums.ac.ir  در دسترس است. عناوین این کارگاه ها عبارتند از:

کارگاه مدیریت اسناد با مندلی  دوشنبه: 1400/6/8
کارگاه آموزش مباحث علم سنجی در پایگاه اسکوپوس  سه شنبه   1400/6/16

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0