• ساعت : ۵:۲۵:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ 
  • کد خبر : ۲۸۱۷
وبینار اهمیت ثبت الكترونیك اطلاعات سلامت شغلی و معرفی سامانه سلامت شغلی Healthy line

سخنران : جناب آقای دکتر محمد حسین داوری

زمان: سه شنبه1400/04/01 ساعت 15:30 الی 17

آدرس اینترنتی:  https://vc.behdasht.gov.ir/j

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0