• ساعت : ۸:۵۵:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ 
  • کد خبر : ۲۰۲۴
اولین همایش ملی یادگیری الكترونیكی در دانشگاه های علوم پزشكی هزاره

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0