• ساعت : ۴:۴۲:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ 
آغاز بازه اولین خود اظهاری پنج ماه فعالیت های برنامه عملیاتی سال 1400 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از اول شهریور ماه

با توجه به رفع مشکلات مربوط به راه اندازی سامانه پایش برنامه عملیاتی، زمان اولین خوداظهاری فعالیت های تدوین شده و بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی (HOP) از اول تا پانزدهم شهریور ماه سال جاری است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0