• ساعت : ۷:۱۲:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ 
آغاز پایش و به روز رسانی وبسایت كتابخانه های دانشكده ای دانشگاه

در خصوص کیفیت و کمیت اطلاعات مندرج در وبسایت های کتابخانه های دانشکده ای در سال جدید نظارت و پیگیری مستمر با همکاری کارمندان کتابخانه های مذکور انجام می شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0