• ساعت : ۴:۱۸:۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ 
بهبود قابل توجه رتبه Webometrics دانشگاه علوم پزشكی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر اساس نظام رتبه بندی webometrics دربین دانشگاه های علوم پزشکی کشور از ماه ژانویه تا ماه جولای سال 2021، 212 رتبه ارتقا پیدا کرده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0