کتابخانه بیمارستان شهید رجایی:

کتابخانه بیمارستان شهید رجایی قزوین دارای مجموعه ای بالغ بر 3000 عنوان کتاب فارسی در قالب 15000جلد و 760 عنوان کتاب لاتین مشمول 1081 جلد، همه روزه آماده ارائه خدمت به کلیه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی و کارکنان خود می باشد. این مجموعه همچنین دارای 160 عنوان پایان نامه ، 491 عنوان منابع مرجع و نیز 80 عنوان سایر منایع اطلاعاتی همچون دستنامه ها، منابع آموزشی و غیره می باشد و نیز امکان دسترسی به منابع الکترونیکی موجود در بانکهای اطلاعاتی پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین را برای اعضای خود فراهم نموده است.لینک دسترسی