ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در طبقه هکف دانشکده پزشکی در سال 1366 تاسیس گردید در این سالها  اطلاع رسانی و دسترسی هرچه بهتر و بیشتر به منابع علمی مورد نیاز کلیه کاربران جاعه دانشگاهی مهمترین اهداف و خط مشی این کتابخانه را در بر می گرفتند. هم اکنون نیز ساختمان دید کتابخانه مرکزی با مساحتی بالغ بر 1200 متر مربع در پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در حال احداث می باشد که با تکمیل مراحل ساخت و تجهیز منابع و خدمات کتابخانه مرکزی به ساختمان جدید انتقال خواهد یافت.