نمایشگاه کتاب 1397
به اطلاع علاقه مندان می رساند نمایشگاه کتاب دانشگاه علوم پزشکی قزوین در آبان ماه سال 1397 در پردیس دانشگاه برگزار خواهد شد.

به اطلاع اساتید محترم،دانشجویان گرامی و عموم علاقه مندان می رساند نمایشگاه دائمی کتب علوم پزشکی در پردیس دانشگاه واقع در طبقه همکف دانشکده پرستاری و مامایی دایر می باشد.