کتابخانه بیمارستان کوثر:

کتابخانه مرکز آموزشی_درمانی کوثر دارای مجموعه ای بالغ بر 97عنوان کتاب فارسی شامل 485جلد و 94عنوان کتاب لاتین شامل 286جلد، همه روزه آماده ارائه خدمت به کلیه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی و کارکنان خود می باشد. وجود مجموعه ای بالغ بر  136عنوان پایان نامه ، 196 عنوان کتاب مرجع و نیز 64جلد منبع آموزشی الکترونیکی از دیگر امکانات . این مرکز همچنین امکان دسترسی به منابع الکترونیکی موجود در بانکهای اطلاعاتی پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین را برای کلیه اعضای خود فراهم آورده است.


لینک دسترسی