کتابخانه بیمارستان بوعلی سینا:
 

کتابخانه مرکز آموزشی_درمانی بوعلی سینای قزوین دارای مجموعه ای بالغ بر 1034 عنوان کتاب فارسی شامل 2430 جلد و 425 عنوان کتاب لاتین شامل 900 جلد، همه روزه آماده ارائه خدمت به کلیه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی و کارکنان خود می باشد. این مجموعه همچنین دارای 340 عنوان پایان نامه و نیز 158 عنوان از منابع آموزشی الکترونیکی می باشد. این مرکز همچنین امکان دسترسی به منابع الکترونیکی موجود در بانکهای اطلاعاتی پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین را برای کلیه اعضای خود فراهم آورده است.لینک دسترسی