کتابخانه دانشکده بهداشت
کتابخانه دانشکده بهداشت:
 
کتابخانه دانشکده بهداشت با مجموعه ای بالغ بر 1034 عنوان کتاب فارسی شامل 2430 جلد و 450 عنوان کتاب لاتین شامل 800 جلد، در روزهای اداری آماده ارائه خدمت به کلیه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی و کارکنان خود می باشد. این مجموعه همچنین دارای 140عنوان پایان نامه و بیش از 70 عنوان مجله لاتین و فارسی و 380عنوان از منابع آموزشی الکترونیکی  فارسی و لاتین می باشد. این مرکز همچنین امکان دسترسی به منابع الکترونیکی موجود در بانکهای اطلاعاتی پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین را برای کلیه اعضای خود فراهم آورده است.

لینک دسترسی