کتابخانه دانشکده پزشکی
کتابخانه دانشکده پزشکی:

کتابخانه دانشکده پزشکی شهید بابایی قزوین در سال 1366 همزمان با تاسیس دانشگاه شروع به کار نموده و در تمام این سالها به ارائه خدمات به جامعه پزشکی پرداخته و پوشش خدماتی آن شامل کلیه مراکز تحقیقاتی و بیمارستانها ، هم گام با پزشکان و متخصصان رشته های پزشکی و سایر علوم وابسته در سراسر استان می باشد.  این مجموعه در حال حاضر با در اختیار داشتن 5100 عنوان کتاب فارسی در 16265 جلد، 2094 عنوان کتاب لاتین در 3329 جلد، 1819 عنوان پایان نامه، 2296 عنوان منابع مرجع، 682 عنوان انواع منابع اطلاعاتی ( اعم از CDهای آموزسی ، گزارشات و دستنامه هاو ..) و دسترسی به بیش از 230 عنوان مجله لاتین و فارسی آماده خدمات رسانی به کلیه اعضا و علاقه مندان می باشد.

لینک دسترسی