کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی
کتابخانه دانشکده پرستاری مامایی:

کتابخانه دانشکده پرستاری مامایی از سال 1371  تا کنون با مجموعه ای بالغ بر 4480 عنوان کتاب فارسی شامل 10840 جلد و 1790 عنوان کتاب لاتین شامل 2075 جلد، در روزهای شنبه تا پنجشنبه آماده ارائه خدمت به کلیه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی و کارکنان خود می باشد. این مجموعه همچنین دارای 82 عنوان پایان نامه، 90 عنوان منبع مرجع در 177 نسخه و 378 عنوان از سایر منابع اطلاعاتی (شامل طرح های تحقیقاتی، CD های آموزشی) می باشد. این مرکز همچنین امکان دسترسی به منابع الکترونیکی موجود در بانکهای اطلاعاتی پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین را برای کلیه اعضای خود فراهم آورده است.

لینک دسترسی