اطلاعیه و کارگاه ها
برگزاری وبینار اخلاق تخلفات متداول در مراحل مختلف پژوهش در ایران

1399/7/6 يكشنبه

برگزاری وبینار اخلاق تخلفات متداول در مراحل مختلف پژوهش در ایران ویژه اعضای محترم هیئت علمی ،

دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان پژوهشی


مدرس : آقای دکتر احسان شمسی کوشگی
 

زمان : 15 مهر 1399 – از ساعت 13 الی 15 پوستر وبینار