اخبار
مجله‌ی Journal of Pediatrics Review(JPR) یکی از مجلات دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه کودکان آماده چاپ مقالات محققین به صورت رایگان می باشد

1398/10/29 يكشنبه

مجله‌ی Journal of Pediatrics Review(JPR) یکی از مجلات دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد که به صورت فصلنامه چاپ می شود. JPR با تاکید بر مطالعات مروری در حوزه کودکان آماده چاپ مقالات محققین به صورت رایگان می باشد. همچنین این مجله از سال 2016 در پایگاه Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) نیز نمایه شده است

نسخه قابل چاپ