اخبار
آمادگی پذیرش مقاله در مجله انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشکی اراک

1398/9/21 پنجشنبه

مجله Iranian Journal of Toxicology  وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اراك آمادگي خود را جهت پذيرش مقالات در اسرع وقت اعلام مي نمايد.

نسخه قابل چاپ