اخبار
انتقال صفحه بانکهای اطلاعاتی علوم پزشکی به پورتال کتابخانه مرکزی

1398/9/6 چهارشنبه

صفحه بانکهای اطلاعاتی علوم پزشکی به  پورتال کتابخانه مرکزی  انتقال یافت

خواهشمند است جهت استفاده از این صفحه به لینک زیر مراجعه گردد :

بانکهای اطلاعاتی علوم پزشکی  

http://url.qums.ac.ir/eresources

نسخه قابل چاپ