اخبار
برگزاری کارگاه جستجوی اطلاعات در منابع علمی آنلاین

1397/7/2 دوشنبه

کارگاه جستجوی اطلاعات در منابع علمی آنلاین روز شنبه موخ 24 شهریور ماه 97 در مرکز آموزش های الکترونیک دانشگاه با حضور جمع کثیری از دانشجویان دکترای تخصصی علوم بالینی برگزار گردید. در این کارگاه به معرفی و کاربرد پایگاه های اطلاعاتی تحت اشتراک وزارت بهداشت و الزامات و مزایای بهره برداری از این منابع علمی غنی پرداخته شد. در انتها نیز شرکت کنندگان به پرسش و پاسخ در خصوص مشکلات کاربرد این پایگاه ها پرداختند.

نسخه قابل چاپ