دعوت به همکاری در فصلنامه علمی - خبری پژوهشکده سالمندی

1399/6/26 چهارشنبه

فصلنامه علمی - خبری پژوهشکده سالمندی   (Aging Research Institute ( Newsletter  با هدف ارائه آخرین یافته های آموزشی و پژوهشی در حیطه سالمندی و به منظور تبادل افکار و اندیشه ها در راستای نیازهای گوناگون فردی و اجتماعی سالمندان به نشر مقالات، نتایج تحقیقات علمی و کاربردی و افکار و اندیشه های صاحبنظران این حوزه مبادرت می نماید. در همین راستا و برای تحقق بخشیدن به اهداف والای علمی، از پژوهشگران، گروهها و سازمان های علاقمند در زمینه سالمندی دعوت به همکاری می نماید. علاقمندان می

توانند مطالب خود در زمینه سالمندی را به صورت   Mini Review   , Correspondence . Student Letter  و Letter to Editor     ارسال نمایند. فایل الکترونیکی فصلنامه در هر شماره به پژوهشگران این حوزه، گروههای دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی ارسال می شود. شایان ذکر است که داوری مطالب ارسالی در کمترین زمان ممکن انجام می گیرد.

     فایل فصلنامه
 

وبسایت پژوهشکده سالمندی:

alia.tbzined.ac.ir

ایمیل پژوهشکده سالمندی:

aria@tbzmed.ac.ir

نسخه قابل چاپ