آيين بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار

1398/9/2 شنبه

آيين بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار با حضور محترم معاون و مدير تحقيقات و فناوری و همچنين کتابداران کتابخانه های تابعه دانشگاه  روز شنبه مورخ 98/9/2 در سالن همايش معاونت تحقيقات دانشگاه علوم پزشکی قزوين  برگزار گرديد. در اين همايش علاوه بر برگزاری کارگاه حقوق مالکيت فکری به مناسب هفته کتاب ، به بررسی مشکلات جاری کتابداران و کتابخانه ها پرداخته شد. همچنين از کتابداران برگزيده و بازنشستگان حوزه کتابخانه تجليل به عمل آمد.​​​​​​​

نسخه قابل چاپ