آخرین عناوین خبری
pubmed
1399/3/11 يكشنبه رفع مشکل دسترسی به نسخه جديد بانک اطلاعاتی PubMed

با پيگيری‌های صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی، مشکل دسترسی به نسخه جديد بانک اطلاعاتی PubMed در آدرس https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov در کل کشور برطرف شده و اکنون تمام کاربران می‌توانند به آسانی و به طور مستقيم به ويرايش جديد اين بانک در آدرس فوق دسترسی داشته باشند.  

لازم به تذکر است که آدرس کوتاه www.pubmed.com برای دسترسی به بانک اطلاعاتی PubMed ديگر فعال نيست و به جای آن آدرس کوتاه www.pubmed.gov جايگزين شده است.

نسخه قابل چاپ