آخرین عناوین خبری
2
1398/4/6 پنجشنبه جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factor)

 جديدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factorمجلات مجموعه Web of Science  از سوی موسسه Clarivate Analytics منتشر شده است. پژوهشگران می توانند با مراجعه به بانک اطلاعاتی Journal Scitation Report   در پایگاه استنادی  Web Of Science از جديدترين شاخص هاي تأثير ژورنال هاي حوزه تخصصي مورد علاقه خود مطلع شوند.

بالاترین IF  مربوط به مجله ی CA-Cancer journal for clinicians   با ایمپکت 679/223 است. از بین مجلات ایرانی، مجلهInternational Journal of Health Policy and Management   ایمپکت  485/4 را کسب نموده است.

نسخه قابل چاپ