به اطلاع علاقه مندان می رساند نمایشگاه کتاب دانشگاه علوم پزشکی قزوین در آبان ماه سال 1397 در پردیس دانشگاه برگزار خواهد شد.


به اطلاع اساتید محترم،دانشجویان گرامی و عموم علاقه مندان می رساند نمایشگاه دائمی کتب علوم پزشکی در پردیس دانشگاه واقع در طبقه همکف دانشکده پرستاری و مامایی دایر می باشد.