نام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

سمت: رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مسئول کتابخانه دیجیتال دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (دانشجوی دکتری)

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس داخلی و مستقیم:  2665 - 33357039

  شرح وظایف
نام و نام خانوادگی: ساره جلالی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) /مدیریت فناوری اطلاعات ( منابع اطلاعاتی )

شماره تماس داخلی و مستقیم:  2689 - 33357039

شرح وظایف
 

نام و نام خانوادگی: مریم اکبری

سمت:کارشناس کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی:  کتابداری در رشته پزشکی

شماره تماس داخلی و مستقیم:  2653 - 33357039

شرح وظایف