فرم نظر سنجی

کاربر گرامی، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید:
سمت علمی
مقطع تحصیلی
1-کتب تخصصی کتابخانه چقدر نیاز شما را تأمین می کند؟
2. منابع الکترونیک کتابخانه چقدر نیاز شما را تأمین می کند ؟
3. کتاب های مرجع کتابخانه تا چه اندازه رضایت شما را فراهم می کند؟
4. جایگزینی کتب و مجلات الکترونیک بجای انواع چاپی آنها را چقدر مفید می دانید؟
5. چقدر از نحوه سفارش و تامین منابع الکترونیک کتابخانه رضایت دارید؟
6.چقدر راهنماها و علائم نصب شده بر قفسه ها در یافتن منابع مورد نظر مفید می باشد؟
7. چقدر از نحوه دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی آنلاین (شامل کتاب ها و ژورنال ها و ... مشترک دانشگاه) رضایت دارید؟
8. میزان استفاده شما از کتابخانه دیجیتال چقدر است؟
9. میزان رضایت از مهارت و اطلاعات شغلی کتابداران کتابخانه چقدر است؟
10- آیا از تسلط و دانش کافی کتابداران به مجموعه ها و منابع اطلاعاتی رضایت دارید؟
11. تا چه اندازه خدمات ارائه شده در کتابخانه رضایت شما را فراهم کرده است؟
12.چنانچه پیشنهاد ،نظر یا انتقادی دارید ذکر نمایید.
تاریخ 1400/01/31 17:19:24