ساعات کار کتابخانه

کتابخانه از ساعت 8 الی 17 در روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8 الی 13 در روزهای پنجشنبه آماده خدمات رسانی به مراجعین محترم می باشد.