• ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e29b9304-417e-4998-9a2e-e4ce53aaed1b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3488d443-17eb-48a5-8efb-a73cb46ccda2

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=330455a3-d9f9-4dea-9bff-95d35a0d7cf2

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ba3d9f32-dece-4a0c-b14c-0aa94a0269d1

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=7e3f3ab1-e7ad-41cc-8002-a95d875f2e68

سامانه های نوپا
                           
                           
                           
Covid 19
 
هجدهمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات Covid-19
نتایج رصد مجلات (Journal Watch)
 
رصد مجلات هفته چهارده-کمیته ساماندهی تحقیقات Covid-19